Här får du veta lite mer om oss på ACQ Partner AB


ANNA UGGLA

Jag är en naturvetare som utvecklats till ekonom. Efter gymnasiet började jag på ekonomlinjen vid Umeå Universitet, läste basblocket och tog därefter ett sabbatsår innan studierna fortsatte på Stockholms Universitet och marknadslinjen.

Efter många och brokiga upplevelser i arbetslivet både i Sverige och utomlands kom jag av en slump in i fastighetsbranschen 2005, en erfarenhet som gav mersmak och är den bransch jag vill fortsätta att utvecklas och verka inom.

Glädjen av att hitta en bransch som jag trivs i har bidragit till att jag är nyfiken och vill ha nya utmaningar och kontinuerligt lära mig mer, jag trivs bäst i dynamiska miljöer men kan även inta den förvaltande rollen.  

Några av mina tidigare arbetsplatser: 

 • Veidekke Bostad AB - Ekonomi & Redovisningschef 
 • HSB ProjektPartner AB - Redovisningsspecialist 
 • Atrium Ljungberg AB - Bolagsekonom 
 • Alecta Kapitalförvaltning - Financial controller

CAROLA LEGERSTAM

Ända sedan jag började skolan har jag alltid varit intresserad av siffror och därför var valet att läsa ekonomlinjen på gymnasiet ett lätt val. Efter gymnasiet fortsatte jag mina ekonomistudier vid Umeå Universitet. Att bli ekonom har jag aldrig ångrat, det är en bred inriktning med ständigt nya utmaningar. När jag fick valet att arbeta med fastigheter tog jag chansen och är sedan dess fast. En bransch med stor variation för en ekonom.

Trivs som bäst i mina roller när jag får vara med att hitta nya lösningar som förenklar vardagen för medarbetare och bidrar till ökad effektivitet. Att få jobba med system-och strukturfrågor samt anta utmaningar där man får arbeta i ett brett spektrum är också väldigt givande.
Jag är glad att ha haft förmånen att få verka inom fastighets- och byggbranschen med många intressanta arbetsuppgifter, vilket är något jag vill fortsätta med och utvecklas inom.  

Några av mina tidigare arbetsplatser:

 • HSB Projekt Partner AB - Koncernredovisningschef
 • Vasakronan AB - Kvalificerad redovisningsekonom och systemförvaltare
 • Alecta Kaptialförvaltning - Real Estate Financial Controller

ERFARENHETER

Vi konsulter på ACQ Partner AB har en bred och lång erfarenhet av ekonomi främst inom fastighets- och byggbranschen. Vi har störst kompetens inom:

 • Redovisning
 • Koncernredovisning
 • Bokslut
 • Fastighetstransaktioner
 • Analys och uppföljning
 • Budget
 • Prognos
 • Moms
 • Inkomstskatt
 • Fastighetsskatt
 • Skatteberäkningar
 • Systemförvaltning
 • Systemuppgradering
 • Systemimplementering